Ze względu na właściwości wełny mineralnej te płyty warstwowe charakteryzują się wysoką odpornością ogniową, nieporównywalnie większą niż w pozostałych rodzajach tego typu materiałów oraz dużą trwałością.

Trzeba zaznaczyć, że wełna wykorzystywana do produkcji to nie wata szklana tylko wełna skalna z włókien bazaltowych o bardzo dużej sztywności i wytrzymałości mechanicznej. Wykonane z wełny wyroby są cięższe od swoich odpowiedników styropianowych i poliuretanowych i droższe, są jednak nadal znacznie tańszym rozwiązaniem niż budownictwo tradycyjne i zachowują typowe dla płyt warstwowych właściwości - czyli wysoki współczynnik izolacyjności i możliwość szybkiego montażu przy różnych warunkach pogodowych.

 

Płyty dachowe z rdzeniem z wełny mineralnej:

wykorzystywane są do przykrycia obiektów magazynowych, przemysłowych, sportowych, pawilonów handlowych i gastronomicznych, a także obiektów administracyjno-socjalnych. Materiały te zbudowane są z okładzin oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego. Jako okładzinę wykorzystuje się blachę stalową obustronnie ocynkowaną i powlekaną (dodatkowo pokryte są ochronnymi powłokami lakieru). Rdzeń konstrukcyjno-izolacyjny płyty stanowi wełna mineralna o gęstości od 20 kg/m3 do 180 kg/m3. Okładziny oraz wypełnienie są połączone za pomocą kleju poliuretanowego. Dodatkowo łączenia wewnątrz są odpowiedniego profilowane, dzięki czemu dobrze się zazębiają i zwiększają sztywność oraz izolacyjność cieplną produktu.

 płyta dachowa z wełną

Płyty ścienne z rdzeniem z wełny mineralnej:

wykorzystywane są do budowy dużych hal przemysłowych, sportowych, obiektów użyteczności publicznej oraz garaży i pawilonów handlowych. Materiał ten może być stosowany do budowy ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynków. Tego typu płyty warstwowe zbudowane są z okładzin oraz rdzenia z wełny mineralnej. Jako okładzinę wykorzystuje się także blachę stalową obustronnie ocynkowaną i polakierowaną. Rdzeń konstrukcyjno-izolacyjny płyty stanowi wełna mineralna o gęstości od 20 kg/m3 do 180 kg/m3. Okładziny oraz wypełnienie płyt połączone są ze sobą za pomocą kleju poliuretanowe. Płyta ścienna i dachowa różnią się w każdym przypadku sposobem łączenia płyt tzw. "zamkiem".

 płyta ściana wełna

PARAMETRY PŁYT WARSTWOWYCH Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ:

Płyty te produkowane są w grubościach: 60, 75, 100, 125, 150, 200mm.

Szerokość płyt: 1150 mm

Sposób połączenia: zamek typu "pióro-wpust" 

Różne kolory RAL.

 

POZOSTAŁE WŁAŚCIWOŚCI PŁYT WARSTWOWYCH Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ:

1. Izolacyjność akustyczna

Z przeprowadzonych badań właściwości akustycznych płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej wynika, iż materiał ten charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem pochłaniania dźwięku. Parametr ten jest ważny przede wszystkim podczas budowy hal przemysłowych i magazynowych. Dzięki dobrej izolacyjności akustycznej obiekty spełniają wszystkie wymagania akustyczne oraz nie wymagają dodatkowych nakładów na wyciszanie.

2. Izolacyjność termiczna

Ścienne i dachowe modele charakteryzują się dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Przeprowadzono badania współczynnika przenikalności cieplej U dla różnej grubości rdzenia z wełny mineralnej. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, iż płyta warstwowa z tym tworzywem posiada dobre właściwości termoizolacyjne – mimo gorszych parametrów termoizolacyjnych niż modele styropianowe i poliuretanowe, wyroby z wełną mineralną jako jedyne uznawane są za materiał niepalny.

3. Odporność ogniowa

Na powierzchni materiału przeprowadzono badania ogniowe, w których określono reakcję na ogień, stopień rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej z godnie z zasadami odpowiednich norm (PN-EN 13501:2008, PN-90/B-08267, PN-B-02851:1997, PN-EN 13501:2007).